HILMISDÓTTIR, H.; MATTHÍASSON, M. Natur och digitala, tvåspråkiga ordböcker: En studie av finska som sökspråk i ISLEX. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 14, p. 120-128, 1 dec. 2018.