HANNESDÓTTIR, A.; LYNGFELT, B. Kontrastiv konstruktionsgrammatik och tvåspråkig lexikografi. Konstruktioner och konstruktionsekvivalenter i Islex.se. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 14, p. 104-112, 1 dec. 2018.