GRØNVIK, O.; ORE, C.-E. Bokmål og nynorsk samindeksert – Metaordboka som verktøy for jamføring og utforsking av ordtilfang. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 14, p. 87-95, 1 dec. 2018.