JÓNSSON, J. <em>Íslenskt orðanet</em&gt;: Tekstbasert kartlegging og presentasjon av leksikalske relasjoner. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 14, p. 1-17, 1 dec. 2018.