HOLMER, L.; MALMGREN, S.-G.; MARTENS, M. SAOLhist.se – för allmänt och vetenskapligt bruk. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 13, p. 349-358, 29 nov. 2018.