GRIŠKEVIČIENĖ, A.; BERG-OLSEN, S. Å gå seg vill i en ordbok: seg og V+seg i tospråklige ordbøker. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 13, p. 327-336, 29 nov. 2018.