FJELD, R.; SAIDI, A. Hvordan slippe inn i Platons hage? – Om kartlegging og dokumentasjon av norsk akademisk vokabular. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 13, p. 313-326, 29 nov. 2018.