SANDSTRÖM, C.; ÅKERLUND, C. Personbetecknande verbavledningar i Ordbok över Finlands svenska folkmål. En utvärdering av ordbokens sökfunktioner. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 13, p. 217-225, 29 nov. 2018.