HILMISDÓTTIR, H.; MARTOLA, N. Flerspråkig lexikografi och obesläktade språk – erfarenheter från finska Islex. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 13, p. 143-153, 29 nov. 2018.