EEK, ØYSTEIN. Ordnett, forlaget og brukerne. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 13, p. 111-118, 29 nov. 2018.