BJØRNESET, T. LEXIN i Norge – Hva sier brukerne?. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 13, p. 89-99, 29 nov. 2018.