Nielsen, J. (2016). Nja… En korpusbaseret undersøgelse af interjektioner i talesprog. Nordiske Studier I Leksikografi, (12). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/21005