Alösjin, A. (2016). Grunden för projektet av en studieordbok över svenska fasta liknelser som beskriver människan. Nordiske Studier I Leksikografi, (12). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/20990