Ellingsve, E. (1994). Tvetydighet som kommunikasjonsproblem - Betydningen av en utvetydig terminologi i internasjonal kommunikasjon. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19764