Karlsson, G. (1992). Empiriska synpunkter på tvåspråkig lexikografi. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19753