Gellerstam, M., Malmgren, S.-G., & Toporowska-Gronostaj, M. (1992). Inlärningslexikon. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19736