Henriksen, P. (1992). Forholdet mellom encyklopedologi og leksikografi. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19719