Henriksen, B. H. (1995). Korpusbaserede relationsoplysninger og lemmatisering af flerordsforbindelser. Nordiske Studier I Leksikografi, (3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19642