Bakken, K. (1995). Leksikalisering av gammelnorske sammensetninger. Nordiske Studier I Leksikografi, (3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19629