Vilppula, M. (1997). Ordbok över finska dialekter och evigheten. Nordiske Studier I Leksikografi, (4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19587