Lehtinen, M. (1997). Den första användarresponsen på cd-romversionen av den finska basordboken. Nordiske Studier I Leksikografi, (4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19558