Laureys, G. (1997). Den svensk-nederländska/nederländsk-svenska ordboken. En bidirektionell ordbok i ett dubbelt binationellt perspektiv. Nordiske Studier I Leksikografi, (4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19557