Martola, N. (2001). Översättningsmodeller i en ordbok? En liten användarundersökning. Nordiske Studier I Leksikografi, (5). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19464