Seppänen, E.-L., & Herlin, I. (2004). Vad är partiklar för ord? – Partikelbehandlingen i finska ordböcker från 1800-talet. Nordiske Studier I Leksikografi, (6). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19412