Rossenbeck, K. (2003). Flerspråkiga fackordböcker inom juridik och ekonomi – till skada eller till nytta?. Nordiske Studier I Leksikografi, (6). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19411