Lange, S., & Törnqvist, L. (2003). Thesarus Lex: En ny svensk elektroniskt länkad thesaurus. Nordiske Studier I Leksikografi, (6). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19400