Jónsson, J. H. (2003). Fraseologien i forgrunnen — fraseologisk register som ledd i ordbokens tilgangsstruktur. Nordiske Studier I Leksikografi, (6). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19397