Gellerstam, M., & Malmgren, S.-G. (2003). Första svenska ordboken – tankar bakom en barnordbok. Nordiske Studier I Leksikografi, (6). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19391