Aarflot, A. H. (2003). Norsk dataterminologi - Undersøkelse av norske avløserord og engelske importord i fagtekster og populærfaglige tekster innen dataområdet før og nå. Nordiske Studier I Leksikografi, (6). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19383