Eaker, B. (2012). Ellips – ett beskrivningsproblem i en historisk ordbok. Nordiske Studier I Leksikografi, (11). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19335