Cantell, I., & Sandström, C. (2012). Hur blir en traditionell, tryckt ordbok en webbordbok?. Nordiske Studier I Leksikografi, (11). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19331