Vikør, L. (2006). Skandinaviske lærebøker i leksikografi og leksikologi –tverrnasjonalt oversyn og vurdering. Nordiske Studier I Leksikografi, (8). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19310