Wetås, Åse, & Karlsen, K. E. (2010). Internettpublikasjonar som kjelde i dokumentasjonsordbøker. Status og bruk. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19265