Fjeld, R. V., & Nygaard, L. (2010). Neologismer i norsk Kartlegging av leksikalsk språkendring før og nå. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19264