Nikula, K. (2010). Från normativ hållning till politisk korrekthet? SAOL och normen under ett drygt sekel. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19256