Myking, J. (2010). Har leksikografien bruk for omgrepet ’motivasjon’?. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19255