Martola, N., & Grönros, E.-R. (2010). Valensuppgifter i finska inlärningsordböcker – en oknäckt nöt. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19254