Malmgren, S.-G., & Sk├Âldberg, E. (2010). Placeringen av idiom i ordboksartiklar. Ett mikrostrukturellt problem. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19253