Lange, S. (2010). Begreppet Början. En begreppsstyrd undersökning av det svenska ordförrådets förändring under 500 år. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19250