Kristinsson, A. P. (2010). Om navn på språk i ordbøker. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19236