Johansson, L.-E. (2010). En ny svensk standardvarietet. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19234