Jansson, H. (2010). Lexikografiska aspekter på Internet som källa till informellt språkbruk. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19233