Bakken, K. (2006). Relevans, legitimitet og resultatkrav – eit komparativt blikk på utfordringane for dei store nasjonale ordboksverka i Norden i dag. Nordiske Studier I Leksikografi, (8). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19191