Andersen, B. (2010). Etablering og strukturering af database til generering af tre elektroniske monofunktionelle ”phrasal verb” ordbøger. Nordiske Studier I Leksikografi, (10). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19171