Braasch, A. (2007). Verber med fælles syntaktiske konstruktioner og semantisk slægtskab. Nordiske Studier I Leksikografi, (9). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19146