Nilstun, C. (2021). Den digitale ordbokens innvirkning på den praktiske leksikografien. Nordiske Studier I Leksikografi, (15). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/124026