Steingrímsson, S., Helgadóttir, S., & Rögnvaldsson, E. (2018). An Icelandic Gigaword Corpus. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 246-254. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117645