Schack, J. (2018). Perfektum participium og ordklassen adjektiver. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 222–229. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117640