Rosqvist, B., & Wendt, B.-A. (2018). Gammalt projekt och nya resurser – SAOB:s hantering av nytillkomna elektroniska textmängder. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 214-221. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117639