Nilstun, C. (2018). Orddannelsestypen konversjon i leksikografien. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 205-213. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117638